Автоматизація обліку

Автоматизація обліку є життєвою необхідністю для будь-якої сучасної успішної організації в Україні. Автоматизована система обліку дозволяє своєчасно отримувати необхідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень, а також здійснення регламентних операцій в поточної господарської діяльності. 

Компанія СОБі пропонує повний спектр послуг для автоматизації обліку Українських підприємств і організацій на базі програмного забезпечення вiд САБ.

 

 

Компанія СОБі здійснює автоматизацію наступних видів обліку:

Бухгалтерський і податковий облік.

В даній дільниці здійснюється автоматизація обліку згідно з національними стандартами, а також чинним законодавством. У деяких випадках компанії мають необхідність вести бухгалтерський облік згідно з міжнародним стандартом МСФЗ. В цій ситуації наші фахівці здійснять необхідні роботи для створення автоматизованої системи ведення звітності, як по національним стандартам, так і міжнародним.

Оперативний (оперативно-технічний) облік.

Оперативний облік необхідний для повсякденного поточного управління організацією і полягає в щоденному збиранні інформації про події, що відбуваються господарські операції як окремих фактах господарської діяльності. Фахівці компанії СОБі здійснюють роботу з автоматизації наступних ділянок оперативного обліку:

 • автоматизація складського обліку;
 • автоматизація обліку продажу;
 • автоматизація обліку закупівель (закупівельної діяльності);
 • автоматизація виробничого обліку;
 • автоматизація обліку основних засобів;
 • автоматизація розрахунку заробітної плати;
 • автоматизація взаємовідносин з клієнтами;
 • автоматизація документообігу.

Управлінський облік.

Метою ведення управлінського обліку є надання (порівняння) інформації перших двох видів обліку для розуміння існуючого стану підприємства за визначеними критеріями і прийняття керівником відповідних управлінських рішень. Фахівці компанії СОБі здійснюють роботу з автоматизації наступних ділянок управлінського обліку:

 • автоматизація консолідації даних;
 • автоматизація бюджетування;
 • автоматизація планування виробництва;
 • автоматизація планування закупівель і продажів;
 • автоматизація інвестування;
 • автоматизація розрахунку собівартості.

Варто зазначити, що необхідність автоматизації обліку виникає із збільшенням кількості господарських операцій і відповідного збільшення інформації, що відображає ці операції в обліку в разі втрати ефективності, та/або достовірність обліку ведеться вручну, і спрямована на своєчасну обробку великої кількості інформації.

Процес автоматизації обліку.

Автоматизація обліку ділиться на кілька етапів.

Першим етапом автоматизації обліку в організації є підготовка методологічної бази та архітектури майбутньої автоматизованої системи обліку. Зазвичай для успішного виконання цієї роботи необхідні консультаційні послуги фахівця, який має можливість надати об'єктивну інформацію. 

Управлінський консалтинг в побудові автоматизованих систем обліку є одним з видів діяльності нашої компанії. Наші фахівці мають компетенції здійснити роботи з проектування, створення або вдосконалення системи автоматизованого обліку і управління.

Другим етапом автоматизації обліку є вибір найбільш відповідного програмного забезпечення для автоматизації необхідних операцій. 

Компанія СОБі як член САБ і учасник проекту Консалтинг пропонує Вам здійснити кваліфіковану роботу по підбору необхідної конфігурації з переліку найбільш відомого і поширеного програмного забезпечення , а також здійснити аудит, проектування і, при необхідності, створення ІТ-інфраструктури для ефективної роботи інформаційної системи обліку.

 

Третім етапом автоматизації обліку є впровадження конфігурації від САБ, яке полягає в:

 1. Встановлення програмного забезпечення на сервер і робочі місця співробітників.
 2. Налаштування обраної конфігурації.
 3. Навчання співробітників, можливо індивідуальне або групове навчання на робочих місцях вашого персоналу.
 4. Можливою доопрацювання типового функціоналу обраного програмного продукта для повної відповідності відображення операцій в обліковій системі існуючих бізнес-процесів вашої організації.

Підсумком нашого проекту з впровадження системи автоматизації є повна працездатність програмного забезпечення і досягнення поставлених початку проекту цілей.

По завершенню впровадження программних продуктів багато з них потребують супроводі. Необхідність супроводу грунтується на існуючій прив'язці до вимог законодавства та проведення планових робіт по розширенню можливостей функціоналу. В результаті цього для програмних рішень від САБ регулярно виходять релізи оновлення, які адаптують їх роботу. 

Компанія СОБі має компетенції і можливість супроводу найбільш поширених систем автоматизації, в тому числі в рамках стандартної програми інформаційно-технічного супроводу (ІТС техно і ІТС проф) для рішень на базі 1С. 

Для наших клієнтів організований цілодобовий центр супроводу, що здійснює інформаційну підтримку користувачів, сприяє у вирішенні виникаючих проблем, вирішує всі питання, пов'язані з відновленням працездатності 1С:Підприємство. Висока якість послуг супроводу є основою довгострокового співробітництва СОБі з нашими клієнтами.

Компаніям, які вже мають існуючі автоматизовані системи і потребують доопрацювання функціоналу, компанія СОБі пропонує скористатися послугами наших програмістів. Наші програмісти якісно, у встановлені терміни виконають роботу з доопрацювання вашої системи автоматизації під ваші вимоги. Доробка систем може полягати як у розробці додаткового функціоналу, наприклад, нових форм звітів, так і оптимізації існуючого коду.

Географія робіт по автоматизації обліку, виконаних фахівцями компанії СОБі в різних регіонах України, так як головний офіс розташований у м.Києві Таким чином, силами наших співробітників здійснюється автоматизація обліку в Києві та Київській області. Також ми здійснюємо автоматизацію обліку у Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі та інших містах по території України.