Автоматизація обліку

Автоматизація обліку є життєвою необхідністю для будь-якої сучасної успішної організації в Україні. Автоматизована система обліку дозволяє своєчасно отримувати необхідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень, а також здійснення регламентних операцій в поточної господарської діяльності. 

Компанія СОБи пропонує повний спектр послуг для автоматизації обліку Українських підприємств і організацій на базі програмного забезпечення фірми 1С:Підприємство.

Компанія 1С:Підприємство знаменита своєю економічною лінійкою програмного забезпечення, яка створюється на єдиній технологічній платформі (ядрі, движку) під назвою «1С:Підприємство». На платформі 1С:Підприємство в даний час ведуть облік більше 90 відсотків організацій на території України, Росії, Казахстану та інших країн СНД. 

Популярність платформи 1С:Підприємство ґрунтується на двох факторах, а саме можливістю створення прикладних рішень (конфігурацій), що дозволяють автоматизувати певні бізнес-процеси ведення ділянок обліку окремо або в цілому для організацій навіть з урахуванням їх специфіки діяльності.

Компанія СОБи здійснює автоматизацію наступних видів обліку:

Бухгалтерський і податковий облік.

В даній дільниці здійснюється автоматизація обліку згідно з національними стандартами, а також чинним законодавством. У деяких випадках компанії мають необхідність вести бухгалтерський облік згідно з міжнародним стандартом МСФЗ. В цій ситуації наші фахівці здійснять необхідні роботи для створення автоматизованої системи ведення звітності, як по національним стандартам, так і міжнародним.

Оперативний (оперативно-технічний) облік.

Оперативний облік необхідний для повсякденного поточного управління організацією і полягає в щоденному збиранні інформації про події, що відбуваються господарські операції як окремих фактах господарської діяльності. Фахівці компанії СОБи здійснюють роботу з автоматизації наступних ділянок оперативного обліку:

 • автоматизація складського обліку;
 • автоматизація обліку продажу;
 • автоматизація обліку закупівель (закупівельної діяльності);
 • автоматизація виробничого обліку;
 • автоматизація обліку основних засобів;
 • автоматизація розрахунку заробітної плати;
 • автоматизація взаємовідносин з клієнтами;
 • автоматизація документообігу.

Управлінський облік.

Метою ведення управлінського обліку є надання (порівняння) інформації перших двох видів обліку для розуміння існуючого стану підприємства за визначеними критеріями і прийняття керівником відповідних управлінських рішень. Фахівці компанії СОБи здійснюють роботу з автоматизації наступних ділянок управлінського обліку:

 • автоматизація консолідації даних;
 • автоматизація бюджетування;
 • автоматизація планування виробництва;
 • автоматизація планування закупівель і продажів;
 • автоматизація інвестування;
 • автоматизація розрахунку собівартості.

Варто зазначити, що необхідність автоматизації обліку виникає із збільшенням кількості господарських операцій і відповідного збільшення інформації, що відображає ці операції в обліку в разі втрати ефективності, та/або достовірність обліку ведеться вручну, і спрямована на своєчасну обробку великої кількості інформації.

Процес автоматизації обліку.

Автоматизація обліку ділиться на кілька етапів.

Першим етапом автоматизації обліку в організації є підготовка методологічної бази та архітектури майбутньої автоматизованої системи обліку. Зазвичай для успішного виконання цієї роботи необхідні консультаційні послуги фахівця, який має можливість надати об'єктивну інформацію. 

Управлінський консалтинг в побудові автоматизованих систем обліку є одним з видів діяльності нашої компанії. Наші фахівці мають компетенції здійснити роботи з проектування, створення або вдосконалення системи автоматизованого обліку і управління.

Другим етапом автоматизації обліку є вибір найбільш відповідного програмного забезпечення для автоматизації необхідних операцій. 

Компанія СОБи як партнер фірми 1С:Підприємство і учасник проекту Консалтинг пропонує Вам здійснити кваліфіковану роботу по підбору необхідної конфігурації з переліку програмного забезпечення 1С:Підприємство, а також здійснити аудит, проектування і, при необхідності, створення ІТ-інфраструктури для ефективної роботи інформаційної системи обліку.

 

Третім етапом автоматизації обліку є впровадження 1С:Підприємство конфігурації, яке полягає в:

 1. Встановлення програмного забезпечення на сервер і робочі місця співробітників.
 2. Налаштування обраної конфігурації.
 3. Навчання співробітників, можливо індивідуальне або групове навчання на робочих місцях вашого персоналу.
 4. Можливою доопрацювання типового функціоналу обраної 1С:Підприємство конфігурації для повної відповідності відображення операцій в обліковій системі існуючих бізнес-процесів вашої організації.

Підсумком нашого проекту з впровадження 1С:Підприємство конфігурації є повна працездатність програмного забезпечення і досягнення поставлених початку проекту цілей.

По завершенню впровадження 1С:Підприємство конфігурації багато з них потребують супроводі. Необхідність супроводу 1С:Підприємство конфігурацій грунтується на існуючій прив'язці до вимог законодавства та проведення планових робіт по розширенню можливостей функціоналу 1С:Підприємство. В результаті цього для 1С:Підприємство конфігурацій регулярно виходять релізи оновлення, які адаптують їх роботу. 

Компанія СОБи має компетенції і можливість супроводу 1С:Підприємство, в тому числі в рамках стандартної програми 1С:Підприємство інформаційно-технічного супроводу (ІТС техно і ІТС проф). 

Для наших клієнтів організований цілодобовий центр супроводу 1С:Підприємство, що здійснює інформаційну підтримку користувачів, сприяє у вирішенні виникаючих проблем, вирішує всі питання, пов'язані з відновленням працездатності 1С:Підприємство. Висока якість послуг супроводу 1С:Підприємство є основою довгострокового співробітництва СОБи з нашими клієнтами.

Компаніям, які вже мають існуючі автоматизовані системи 1С:Підприємство і потребують доопрацювання функціоналу, компанія СОБи пропонує скористатися послугами наших 1С:Підприємство програмістів. Наші 1С:Підприємство програмісти якісно, у встановлені терміни виконають роботу з доопрацювання 1С:Підприємство під ваші вимоги. Доробка 1С:Підприємство може полягати як у розробці додаткового функціоналу 1С:Підприємство, наприклад, нових форм звітів, так і оптимізації існуючого коду.

Географія робіт по автоматизації обліку, виконаних фахівцями компанії СОБи в різних регіонах України, так як головний офіс розташований р. в Києві Таким чином, силами наших співробітників здійснюється автоматизація обліку 1С:Підприємство в Києві та Київській області. Також ми здійснюємо автоматизацію обліку 1С:Підприємство у Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі та інших містах по території України.