Супровід 1С:Підприємство

Супровід САБ є обов'язковим процесом, який здійснюється практично у всіх діючих організаціях нашої країни. Облікові системи САБ потребують підтримці працездатності, а також у розвитку, яке є частиною діяльності компанії в цілому. 

Необхідність супроводу САБ випливає з наступних причин:

 1. Постійні зміни в законодавстві, які перекладаються в 1С:Підприємство в ході оновлення.
 2. Зростання або зміни потреб компанії, які виражаються у зміні (доопрацювання) функціоналу 1С:Підприємство, або впровадження
 3.  нових конфігурацій.

 4. Накопичення інформації, супроводжується регулярними роботами з технічного обслуговування як самої 1С:Підприємство, так і інфраструктури (серверного устаткування і його програмного забезпечення).
 5. Галузева специфіка, наприклад, моніторинг взаємодії 1С:Підприємство з торговим обладнанням.
 6. Розвиток самих облікових систем. Функціонал конфігурацій постійно видозмінюється в тренді розвитку it технологій.

Супровід САБ, як і будь-який інший процес, що вимагає певних трудових витрат, які залежать від складності конфігурацій САБ, їх кількості, а також технічних вимог до роботи конфігурації. Ці вимоги в ході природного процесу розділили рівні супроводу САБ на три рівня, які містять різну кількість трудовитрат і, отже, відрізняються вартістю:

 1. ІТС (інформаційно-технологічний супровід) від компанії САБ.
 2. Індивідуальне супровід САБ.
 3. Корпоративне супровід САБ SLA.

Давайте специфіку супроводу САБ розглянемо детальніше.

 

ІТС (Інформаційно-технологічний супровід).

ІТС є послугою супроводу, що надається компанією САБ для підприємств, які придбали ліцензійну продукцію. У перші шість місяців використання програмного забезпечення, супровід САБ ІТС надається безкоштовно, вірніше його вартість включена в ціну продукту. Подальше використання ІТС є платною послугою. 

Варто відзначити, що сама компанія САБ позиціонує інформаційно-технологічний супровід як обов'язкову послугу, яка купується для отримання оновлень облікової системи 1С:Підприємство і інших інформаційних матеріалів. Оновлення та інформаційні матеріали містяться на сайті САБ. При підписці на супровід ІТС клієнтові приходить код доступу до розділу, який містить всю необхідну інформацію. 

Разом з інформаційними матеріалами підписавшись на супровід ІТС ви отримуєте можливість дзвонити на лінію консультацій 1С, яка відповідає на питання щодо роботи функціоналу типових (недопрацьованих) конфігурацій 1С:Підприємство.

 

Індивідуальне супровід САБ

Дуже часто трапляються ситуації, коли стандартного ІТС виявляється недостатньо. Однією з таких ситуацій є зміна типових конфігурацій. При наявності доробок у типовій конфігурації під час оновлення конфігурації 1С:Підприємство необхідно участь програміста. В даному випадку виникає необхідність індивідуального супроводу, яке буде враховувати особливості роботи компанії.

Індивідуальне обслуговування вимагає залучення спеціалістів до штату підприємства або укладення договору з обслуговуючою компанією, що спеціалізується на індивідуальному супроводі – СОБи. 

При укладанні договору на індивідуальне обслуговування облікової системи САБ ІТС підписується за замовчуванням і обов'язково входить в склад надаваних послуг.

Як правило, обсяг послуг, які компанія надає в рамках супроводу САБ, підбирається виходячи з потреб клієнта, і в залежності від галузевої специфіки може включати в себе різноманітний обсяг послуг. Для покриття широкого спектру запитів СОБи надає наступні послуги:

 1. Відстеження виходу оновлень конфігурацій.
 2. Здійснення оновлення типових і доопрацьованих конфігурацій, включаючи Управління виробничим підприємством.
 3. Консультування з питань роботи конфігурації.
 4. Консультування з методології ведення обліку.
 5. Адміністрування стану інформаційної бази, виправлення помилок інформаційної бази.
 6. Налаштування і моніторинг системи резервного копіювання.
 7. Відновлення працездатності САБ при виникненні збоїв або позаштатних ситуацій.

 

Для надання якісних послуг з супроводу САБ працює цілодобовий центр консультування в телефонному режимі, а також здійснюється віддалене підключення і виїзд на місце виникнення питання або проблеми.

Корпоративне супровід САБ SLA

Підприємства корпоративного сегменту ринку, як правило, використовують комплексну систему обліку всіх ресурсів. Системи обліку ресурсів ERP вимагають особливого контролю, т. к. системні помилки чи несправності можуть у грошовому вираженні обходитися для підприємства чималими витратами. Для мінімізації можливих втрат і одночасного отримання максимального ефекту від роботи ERP системи великі підприємства та їх об'єднання намагаються максимально прогнозувати можливі роботи з системою і визначати прийнятний рівень роботи системи. Вимоги до мінімального рівня роботи системи об'єднуються в документі, який називається SLA.

SLA – угода про рівень послуг (сервісу) підписується між замовником і виконавцем (компанією СОБи). Варто відзначити, що SLA може поширюватися не тільки на супровід 1С а й інші процеси. 

Суть САБ SLA полягає в наданні за фіксовану вартість певного обсягу послуг, достатнього для досягнення прийнятного (необхідного) рівня роботи інформаційної системи 1С:Підприємство. Таким чином, клієнт має можливість бюджетувати витрати на обслуговування САБ з гарантованим результатом.

SLA при супроводі САБ містить три основні розділи:

 1. Критерії рівня супроводу САБ. Здійснюється розподіл по: зверненнями; складності; регламенту; пріоритетам.
 2. Час надання послуг – починаючи від бізнес часу і закінчуючи цілодобовим супроводом в режимі 24/7.
 3. Перелік надаваних послуг. Включає в себе повний перелік індивідуального супроводу, а також:

a. Використання service desk з фіксацією параметрів звернень.
b. Первинний і регулярний аудит повноцінності використання 1С:Підприємство.
c. Документування доробок та інші послуги.

При укладанні договору на корпоративне супровід облікової системи САБ ІТС підписується за замовчуванням і обов'язково входить в склад надаваних послуг.

Укладаючи договір на супровід САБ з нашою компанією Ви сплачуєте не за виправлення помилок, а за повноцінну роботу 1С:Підприємство з відсутністю простоїв.