Управлінський консалтинг

consulting

Мета управлінського консалтингу – підвищення ефективності бізнесу. Основою ефективності є можливість приймати правильні рішення на підставі своєчасної, повної та достовірної інформації.

 

Мета нашої роботи в рамках управлінського консалтингу – створення ефективної системи управління компанією, на всіх рівнях, на основі інтегрується моделі «Ефективні рішення: від прийняття до виконання», з подальшим моніторингом та коригуванням системи в залежності від зміни фінансово-економічної ситуації в компанії, сфери діяльності, регіоні, країні, світі.

 

Інтегрована модель «Ефективні рішення: від прийняття до виконання» - включає створення і впровадження оптимальних* інструментів, необхідних для прийняття актуальних** управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності бізнесу, і їх виконання.

Інтегрованість моделі означає, що вона може бути легко включена в наявну систему управління бізнесом, кардинально не змінюючи її початку. Здійснення змін виконується поступово, з використанням інструментів, які закладені в моделі. Глибина змін і швидкість, з якою вони будуть відбуватися, залежить від поточного стану системи управління бізнесом і потреб Замовника.

*оптимальність - рішення, яке по тим чи іншим ознаками, критеріями переважніше інших, тобто максимальне задоволення поставленим вимогам. Критеріями та ознаками може служити простота використання, швидкість доведення до виконавців та безпосередньо виконання, можливість модифікації під зміни ситуації, ресурси (фінансові, виробничі, кадрові) та інше.

**актуальність – має широке значення, в контексті даної статті мається на увазі не просто своєчасні рішення, а важливі і значні, які дозволяють стабілізувати, змінити або спрогнозувати ситуацію і подальший розвиток.

Інструменти. До інструментів відносяться:

 • фінансово – економічні сервіси та показники,
 • заходи, спрямовані на підвищення ефективності управління, включаючи переклад ряду функцій обліку та управління на фахівців нашої команди з подальшим підбором та інтеграцією штатного персоналу.

 

Основа ефективного управління - це не тільки правильні рішення, але і їх виконання. Необхідно, щоб прийняті рішення доходили до виконавців максимально швидко і з мінімальними спотвореннями. Зміст прийнятого рішення має бути повністю зрозумілий виконавцю. Крім виконання, особливе значення має зворотній зв'язок про результат виконання, невиконання або відхилення, для прийняття подальших рішень або коригування раніше прийнятих.

Наша компанія вибрала одну з областей управлінського консалтингу, яка спрямована на практичне застосування, і служить для досягнення наступних результатів:

 • Визначення фінансово – економічного стану бізнесу.
 • Стабілізація ситуації:

a) Запобігання спаду.

b) Закріплення.

c) Підтримання.

 • Розвиток.

Інструменти для кожного бізнесу виробляються індивідуально,  враховуючи поточну ситуацію в компанії і різні чинники, такі, як:

 • специфіка виду діяльності, 
 • ресурси (фінансові, виробничі, кадрові), 
 • цілі, погляди на управління бізнесом і сам бізнес в цілому, 
 • знання, досвід та навички персоналу, в особливості тих, хто приймає рішення.

Часто стан бізнесу оцінюється на рівні інтуїтивного сприйняття, а часто ще й виходячи з недостатньо достовірних даних (як на рівні цифр, так і на рівні методик розрахунку цих цифр). Виходячи з цього, не просто приймаються рішення, а й представляється стан бізнесу. Ціна інтуїтивних рішень, не підкріплених аналізом, може бути висока і несе в собі великі ризики для бізнесу. Інтуїція необхідна для вибору напрямку розвитку, а далі повинні вступати в дії інструменти управління.

Нами були вироблені різні підходи, в залежності від стану бізнесу, а саме:

 • «Ідеї». У Вас з'явилася ідея створення бізнесу, але зрозуміти наскільки вона перспективна неможливо без проведення розрахунків, які повинні ґрунтуватися, насамперед, на можливу системі управління. Ми виконаємо попередні розрахунки і запропонуємо інструменти, використання яких дозволить втілити ідею в життя і створити бізнес.
 • «Створення». Ви вже прийняли рішення створювати або навіть вже створили бізнес. На цьому етапі дуже багато ігнорують цілий ряд основних інструментів управління та розвитку інфраструктури бізнесу, що в подальшому призводить до недостатньо якісним рішень і їх виконань. Відсутність необхідних показників (індикаторів) оцінки змін контексту бізнесу веде до різних негативних наслідків. Тому в цьому стані дуже важливо виробити необхідні інструменти, які дозволять більш інтенсивно і менш ризиковано здійснювати становлення і розвиток бізнесу.
 • «Падіння». Бізнес має виражене падіння, яке без прийняття правильних рішень може привести до банкрутства або, як мінімум, до довгого періоду стабілізації. На початковому етапі при такому стані всі інструменти спрямовані на стабілізацію становища, а вже потім закріплення, підтримання та розвиток.
 • «На лезі ножа». Бізнес знаходиться у невизначеному становищі, коли немає чіткого розуміння про його стан і перспективи. В такому стані бізнес може в будь-який момент опинитися в ситуації, коли можливість його порятунку малоймовірна. А головне, що час грає проти бізнесу і будь-яке рішення зобов'язане прийматися максимально оперативно і також швидко виконуватися. Цей стан часто вже є станом «Падіння», але з-за відсутності необхідних інструментів визначити це складно.
 • «Стабільного». Бізнес має стабільне положення, але не може перейти в стадію зростання. При цьому постійно існує загроза перейти в стан «Падіння», а через відсутність гнучкості – основна проблема тривалого перебування в одному стані – може призвести до стрімкого падіння.
 • «Керованого зростання». Бізнес розвивається, але немає можливості з тих чи інших причин розробляти нові або коригувати наявні інструменти управління, підвищувати якість даних про стан бізнесу. У підсумку це призводить до зниження якості прийнятих рішень або їх виконання. Або, що має критичне значення, відбувається ігнорування змін, які вимагають прийняття невідкладних рішень.
 • «Некерованого зростання». Бізнес розвивається, але рівень інструментів управління настільки низький, що визначити темпи розвитку і перспективи їх фактично неможливо, хіба що на рівні інтуїції. При такому стані саме критичне те, що бізнес може перейти в стан «падіння», але розуміння цього прийде тоді, коли рівень критичності може бути досить високим.